Stacks Image 73
Stacks Image 3
Stacks Image 6
Stacks Image 15
Stacks Image 94

Lời nhắn của thầy chủ tịch trường.

Trường Nht ng HITACHI SAKURA chúng tôi sẽ h tr nhng gì tt nht, đ hc sinh không ch hc Tiếng Nht tht tt, mà còn có được nhng tri nghim tuyt vi trong thi gian hc tp ti Nht.
Chúng tôi mong r
ng vi nhng kinh nghim được bi dưỡng đó, sẽ là hành trang cho các em trưởng thành và ch đng, t tin bước ra thế gii. Vi môi trường hc tp được trang b đy đ, hin đi và có s tp hp đa dng, sáng to ca nn văn hóa Nht Bn, mong các em sẽ có khong thi gian du hc tht nhiu ý nghĩa.

日立さくら日本語学校
理事長 加藤 仁郎

Stacks Image 104

日本の大学や専門学校に進学を希望する学生へ

Gii thiu v khóa hc

 1)Khóa h
c 2 năm (Nhp hc tháng 4)

 2)Khóa h
c 1 năm 6 tháng
  (Nh
p hc tháng 10)

Đặc sc ca trường

・Bt đu hc t giáo trình sơ cp

・H
c lên các cp bc cao hơn.

・M
c tiêu đu N3, N2 k thi nng lc tiếng Nht.

・H
c lên các trường đi hc, cao đng trung cp ti Nht Bn.

・Ôn thi m
t tháng trước khi các k thi dành cho du hc sinh.

・Các ti
ết hc văn hóa Nht Bn.

 ~ Th
ư pháp, mc áo Yukata, trà đo, hc nu ăn món truyn thng ca Nht Bn.

 • Stacks Image 153
 • Stacks Image 155
 • Stacks Image 457
 • Stacks Image 577
 • Stacks Image 580
 • Stacks Image 583

Tư cách np h sơ

 
Hc viên có nguyn vng hc chuyên sâu Tiếng Nht; Hoc hc lên Cao hc, Đại hc hay Các trường trung cp ti Nht và phi hi đ 3 điu kin dưới đây

 1.
Đã hoàn thành chương trình giáo dc đào to ph thông 12 năm

 2.
Đã hc trên 150 gi Tiếng Nht (Năng lc Nht ng trình đ N5 tr lên)

 3. Gia đình và ng
ười thân không có tin s lưu trú bt hp pháp ti Nht

Quy trình np h sơ

 1)N
p h sơ nhp hc : Sau khi chn khóa hc, np h sơ đúng thi hn

 2)Th
tc nhp quc : Đóng các khon hc phí cn thiết cho trường đ nhp hc

 3)
Đóng hc phí : Sau khi Cc xut nhp cnh tiến hành thm tra h sơ, cp tư cách lưu trú đến trường

 4)
Được cp Phép nhp cnh : Cp giy phép tư cách lưu trú cho hc sinh

 5)Nh
n visa : Tiến hành xin Visa lãnh s quán Nht 

 6)Nh
p hc : Sau khi được cp Visa, có th nhâp hc Trường Nht ng HITACHI SAKURA

Stacks Image 112
Stacks Image 674

NEWS

Stacks Image 692

Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường

Stacks Image 700

鈴木 奈々江(主任教員)

私は国内と海外で日本語を教えた経験があります。
進路指導においては、これまで担当した生徒全員を大学・専門学校へ進学させた実績があります。
授業では厳しい先生ですが、困っている学生には優しい先生です。
楽しいことも大変なことも一緒に頑張って、有意義な留学生活にしましょう。

thex Created with Sketch.
Stacks Image 707
梶山 栞(教員)

色々な国の言葉に興味があります。みなさんの国の言葉もぜひ教えてください。一緒に楽しく日本語を勉強しましょう!日立さくら日本語学校は、春に学校の旅行、秋にスポーツ大会など、楽しいことがたくさんあります。みなさんに会えるのを心待ちにしています。

thex Created with Sketch.
Stacks Image 716
野澤 眞貴(教員)

 毎日、学生の底知れぬパワーをもらっています。日本語学校での生活を通して、学生の皆さんと一緒に教師としても、人としても、成長できたら幸せです。

学生の皆さんが、日立さくら日本語学校で勉強してよかった!と思えるよう、私もパワフルにサポート致します。
一緒に充実した生活を送りましょう!
thex Created with Sketch.
Stacks Image 723
ヒエン(職員)

私はベトナム人です。日本に来て3年がたちました。
これまで日本語学校と専門学校で、日本語と日本の文化を学んできました。

これからは、学校の職員として、留学生の皆さんの、日本での生活をサポートしていきたいと思っています。
thex Created with Sketch.

施設について

Stacks Image 186

Hoạt động ngoại khóa

●Hot đng ngoi khóa mùa xuân, nhng chuyến thăm quan khu vc Tokyo 
●ngo
i khóa vào mùa thu và khám phá nét đc sc trong tnh Ibaraki 
●Dã ngo
i mùa đông ( người nguyn vong ) trượt tuyết
Stacks Image 211
Stacks Image 218
Stacks Image 220
Stacks Image 222
Stacks Image 228

Các hoạt động hỗ trợ

Trang b kí túc xá/Chăn gi/Ni cơm đin/Xe đp/Internet

Stacks Image 237
Stacks Image 243
Stacks Image 240
Stacks Image 246

Gii thiu vic làm thêm ーーー Làm trong các công ty chế biến thc phm, nhà hàng, các ca hàng tin li vv


H tr các loi th tc cn thiết trong cuc sng

 H
ướng dn tham gia Bo him sc khe / Hướng dn M tài khon ngân hàng
Stacks Image 304
Stacks Image 306
Stacks Image 380

HITACHI là nơi như thế nào ?

日立市の場所 
Stacks Image 409

東京 1h30min 日立市 → 15min 学校

Stacks Image 25

お問合せはこちらへ

+81-294-22-1201

日立さくら日本語学校

 茨城県日立市鹿島町1‐7‐6
 〒317‐0071
 TEL : +81-294-22-1201
 FAX : +81-294-22-1202
 
info@hitachi-sakura.com
Stacks Image 22
学校概要

 理事長 加藤 仁郎
 校 長 
松浦 みゆき
 事務局 鈴木 奈々江
 主任教員 鈴木 奈々江

 設 立  2018年4月
 教職員  7名
 定 員  100名